Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Lp. Nr Tytuł kolekcji Daty skrajne Obj. (j.a.) Obj. (m.b.)
1 1 Józef Piłsudski 1885-2000 28 0.53
2 2 Archiwum Aleksandry Piłsudskiej 1907-2001 22 0.23
3 3 Archiwum Felicjana Składkowskiego Sławoja 1926-1932 3 0.07
4 4 Archiwum Lucjana Żeligowskiego 1941-1947 1 0.02
5 5 Sujkowski-Leliwa Zbigniew (1914-1915) 1944 2 0.04
6 6 Archiwum Jana Jedynaka (1892-1966, Wicemarszałek Sejmu) 1943-1946 1 0.02
7 7 Archiwum Wiktora Drymmera (1896-1975; dyplomata, kapitan) 1916-1956 10 0.16
8 8 Archiwum Zygmunta Budzyńskiego (1897-1972) 1943-1944 1 0.01
9 9 Archiwum Karola Krzewskiego-Szapy 1943-1945 2 0.02
10 10 Archiwum Feliksa Liberta 1941-1959 7 0.23
11 11 Archiwum Romana Góreckiego 1908-1946 8 0.37
12 12 Tomaszewski Tadeusz 1938-1939 2 0.07
13 13 Lotnictwo 1940,1979 1 0.01
14 14 Bortnowski Władysław (1891-1966; generał dywizji) 1946-1973 1 0.01
15 15 Archiwum Jana Piłsudskiego 1941-1950 4 0.15
16 16 Archiwum Stansława Biegańskiego 1942-1994 364 3.50
17 17 Archiwum Ludwika Skrzyńskiego-Kmicica 1938-1974 8 0.23
18 18 Archiwum Edwarda Śmigłego-Rydza 1921-1943,1951-2005 20 0.23
19 19 Sosnkowski Kazimierz (1885-1969 , generał) 1932-1989 33 0.70
20 20 Beck Józef (1894-1944; Minster Spraw Zagranicznych, pułkownik) 1938-1994 10 0.30
21 21 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR 1941-1942,1948 12 0.37
22 22 Legiony 1914-1918 1913-1985 116 0.50
23 23 Wojna polsko-sowiecka 1919-1920 1914-1991 5 0.40
24 24 Wypadki majowe 1926 r. 1927-1981 4 0.07
25 25 vacat - Kampania wrześniowa - przeniesiono do kol. Nr 27 0 0.00
26 26 Dwudziestolecie (poza 1926 r.) 1939-1992 1 0.07
27 27 Druga Wojna Światowa 1939-1966 179 1.48
28 28 vacat - Polskie Siły Zbrojne po 1945 r. - przeniesiono do kol. Nr 27 0 0.00
29 29 Kapituła Orderu Virtuti Militari 1920-1976 1 0.02
30 30 Raczkiewicz Władysław (1885-1947; Prezydent) 1920-1980 1 0.01
31 31 Sikorski Władysław (1881-1943; generał) 1908-1996 1 0.02
32 32 Anders Władysław (1892-1970; generał broni) 1944-1970 1 0.01
33 33 Produkcja i uzbrojenie Armii Polskiej do 1939 r. 1940-1944 1 0.01
34 34 vacat - Polska w II wojnie światowej - przeniesiono do kol. Nr 27 0 0.00
35 35 vacat - Katyń i obozy w Rosji - przeniesiono do kol. Nr 27 0 0.00
36 36 vacat - Uchodźctwo - przeniesiono do kol. Nr 27 0 0.00
37 37 vacat - Powstanie Warszawskie - przeniesiono do kol. Nr 27 0 0.00
38 38 Jędrzejewicz Janusz (1885-1951, polityk, pedagog, pułkownik) 1941-1998 1 0.02
39 39 Jędrzejewicz Wacław (1893-1993, działacz społeczny i polityczny, historyk) 1941-1982 6 0.17
40 40 Lipiński Wacław (1896- 1949, pułkownik) 1937-1963 1 0.02
41 41 Długoszewski-Wieniawa Bolesław (1881-1942; generał) 1920-1994 2 0.04
42 42 Fabrycy Kazimierz (1888-1958, generał) 1958 1 0.01
43 43 Archiwum Tadeusza Schaetzela 1898-1972 19 0.40
44 44 Zaleski Władysław 1923-1980 1 0.02
45 45 Polacy Amerykańscy 1940-1969 4 0.13
46 46 Rogoyski Doman 1984-1988 2 0.02
47 47 Biernacki-Dąb Stefan (1890-1962, generał) 1940-1977 2 0.03
48 48 Nowak-Hauke Aleksander (1896-1956, wojewoda, major) 1943,1999 1 0.01
49 49 Stachiewicz Julian (1890 - 1934, generał) 1910-1997 8 0.07
50 50 Archiwum Mieczysława Mackiewicza 1899-1947 10 0.14
51 51 Archiwum Kazimierza Okulicza (1890-1981) 1916-1978 16 0.23
52 52 Archiwum Michała Sokolnickiego 1914-1963 14 0.23
53 53 Archiwum podpułkownika Wiktora Gostyńskiego 1942-1984 1 0.01
54 54 Komarnicki Tytus (1896-1967; minister) 1956 1 0.01
55 55 Archiwum Stefana Krupko 1940-1968 5 0.25
56 56 Archiwum Jerzego Łunkiewicza 1918-1984 15 0.69
57 57 Archiwum Kazimierza Sawy Sawickiego 1949-1963 1 0.01
58 58 Archiwum Wacława Łęckiego-Graby 1914-1972 1 0.01
59 59 Archiwum Franciszka Demla 1939-1972 3 0.07
60 60 Klott Artur 1961 1 0.02
61 61 Pruszczyński Tadeusz (pułkownik) 1 0.02
62 62 Archiwum Edmunda Charaszkiewcza 1918-1974 14 0.15
63 63 Matuszewski Ignacy (1891-1946; pułkownik dyplomowany, Minister Skarbu) 1941-1998 1 0.01
64 64 Sprawy żydowskie 1965-1971 1 0.01
65 65 Ignacy Mościcki (1867-1946); Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej) 1929-1939,1983 4 0.15
66 66 Śladewski Wacław 1920-1942,1984-1998 1 0.02
67 67 Korporacja Arkonia 1949-1955 1 0.04
68 68 Hrabyk Klaudiusz (1902-1989; polityk, dziennikarz) 1946 1 0.01
69 69 Bailly Rose (1890-1976) 1939-1940 1 0.01
70 70 Archiwum Janusza Głuchowskiego 1916-1964 9 0.15
71 71 Archiwum Wacława Przeździeckiego 1941-1960 5 0.07
72 72 Spiechowicz-Boruta Ludwik Mieczysław (1894-1985; generał brygady) 1918-1989 1 0.09
73 73 Archiwum Zygmunta Piaseckiego (1891-1954; generał) 1 0.05
74 74 Paprocki Stanisław Józef (1895-1976) 1958-1970 2 0.03
75 75 Bohdanowicz Stanisław 1 0.04
76 76 Archiwum Mieczysława Szumańskiego 1948-1964 5 0.11
77 77 Archiwum Tadeusza Chraszczewskiego-Caspariego 1914-1962 2 0.07
78 78 Archiwum Stefana Dąbkowskiego 1905-1944 1 0.05
79 79 Archiwum Kazimierza Glabisza 1941-1999 14 0.40
80 80 Wędziagolski Karol (1886-1974) 1957 1 0.03
81 81 Archiwum Wacława Wieczorkiewicza-Scaevoli 1915-1969 4 0.02
82 82 Waksmundzki Krystian, Związek Legionistów Polskich, tzw. Instytut Józefa Piłsudskiego w Kraju 1981-2005 5 0.07
83 83 Archiwum Juliusza Ulrycha 1921-1989 20 0.24
84 84 Archiwum Henryka Ciepichałła Henryk 1890-1934 1 0.01
85 85 Archiwum Jana Bociańskiego 1903-1973 8 0.17
86 86 Archiwum Ludwika de Laveaux 1915-1916 1 0.01
87 87 Smulikowski Adam (1906-1989) 1988-1989 1 0.01
88 88 Chocianowicz Wacław (podpułkownik) 1962-1974 1 0.07
89 89 Grzybowski Wacław (1887-1959; dyplomata) 1942-1969 1 0.01
90 90 Wilczyński Władysław 1963-1967 1 0.01
91 91 Retinger Józef (1888-1960) 1968-1972 1 0.01
92 92 Sławek Walery (1879-1939; premier, Marszałek Sejmu) 1947-1992 1 0.01
93 93 Perkowicz Edward (1886-1964; generał) 1952-1964 1 0.02
94 94 Archiwum Józefa Smoleńskiego 1942-1984 4 0.07
95 95 Konstytucja 1935 r. 1935 1 0.01
96 96 Organizacja Naczelnych Władz Wojskowych 1952 1 0.02
97 97 Ciborowski Roman (pułkownik) 1959 5 0.15
98 98 Archiwum Mariana Kościałkowskiego-Zyndrama 1916-1946 2 0.14
99 99 Archiwum Bogusława Miedzińskiego 1933-1970 12 0.26
100 100 Kolekcja akt Stefana Mayera 1913-1981;1984 318 3.34
101 101 Scholze-Srokowski Włodzimierz (1894-1972; generał brygady) 1944-1945 1 0.07
102 102 Waligóra Bolesław (1898-1940; major, kierownik Archiwum Wojskowego) 2 0.07
103 103 Archiwum Aleksandra Bregmana 1941-1967 15 0.37
104 104 Skwarczyński Stanisław (1888-1981; generał brygady) 1960-1980 1 0.02
105 105 Dąbrowski Adam Józef (1909-1978; major) 1966-1975 1 0.01
106 106 Traktat Ryski 1921 rok 1919-1945 1 0.05
107 107 Archiwum Bogdana Podoskiego 1942-1985 25 0.50
108 108 Archiwum Tytusa Filipowicza 1934-1953 98 0.46
109 109 Benedykt Stefan (1896-1987; podpułkownik, doktor) 1960-1987 1 0.01
110 110 Moszczeński Józef (pułkownik) 1941-1950 1 0.02
111 111 Münnich Tadeusz (1893-1959; pułkownik dyplomowany) 1943-1993 1 0.01
112 112 Roos Hans 1957 1 0.01
113 113 Archiwum Alf-Tarczyńskiego 1915-1985 2 0.15
114 114 Hempel Stanisław (1882-1961) 1 0.01
115 115 Piasecki Julian (1896-1944; podpułkownik) 1920-1997 4 0.05
116 116 Górecki Janusz (podpułkownik) 1943 1 0.01
117 117 Malinowski-Pobóg Władysław (1899-1962; historyk) 1961-1962 1 0.02
118 118 Weese Kazimierz (1898-1970) 1955-1958 1 0.01
119 119 Fieldorf -Nil Emil (1895-1953; generał brygady) 1997-1998 1 0.01
120 120 Kukiel Marian (1885-1973; generał dywizji) 1942-1967 1 0.01
121 121 Szembek Jan (1881-1945; Wiceminister Spraw Zagranicznych) 1 0.01
122 122 Modelski Tadeusz (Kierownik Działu Bezpieczeństwa MSW) 1944,1984 1 0.01
123 123 Gella Aleksander (1922 -, profesor) 1970-1979 1 0.01
124 124 Archiwum Ludwika Bociańskiego 1929-1970 3 0.05
125 125 Łowczowski Gustaw (1897-1984; generał brygady) 1974 1 0.05
126 126 Iranek-Osmecki Kazimierz (1897-1984; pułkownik) 1932-1984 5 0.05
127 127 Lis-Kula Leopold (1896-1919; pułkownik) 1918-1972 1 0.02
128 128 Daszyński Ignacy (1866-1936) 1925-1926 1 0.01
129 129 Czarnocka Halina (1900-1998) 1964-1998 1 0.01
130 130 Ostrowski Stanisław (profesor) 1964-1982 1 0.01
131 131 Archiwum Stanisława Ejzerta 1935-1948 1 0.01
132 132 Archiwum Stanisława Trelliego 1941-1944 1 0.04
133 133 Kolekcja akt Gwido Langera 1927-1976 14 0.03
134 134 Kolekcja akt Maksymiliana Ciężkiego 1928-1997 7 0.03
135 135 Kolekcja akt Mariana Dunin-Majewskiego 1914-1938 1 0.01
136 136 Mackiewicz Józef (1902-1985) 1964-1972 1 0.03
137 137 Archiwum Jana Mariana 1916-1975 1 0.01
138 138 Archiwum Ludomira Rayskiego 1919-1978 1 0.04
139 139 Leroch-Orlot Rudolf (1893-1978) - pułkownik 1956-1977 1 0.01
140 140 Lenkiewicz-Ipohorski Witold 1 0.01
141 141 Poselstwo Polskie w Rumunii 1922,1928 2 0.01
142 142 Zbiór szczątków spuścizn i kolekcji - mężczyźni 1914-1984 8 0.60
143 143 Zbiór szczątków spuścizn i kolekcji - kobiety 1921-1998 1 0.04
144 144 Pułki Legionów Polskich 1923-1981 6 0.45
145 145 vacat - Wydział Studiów przeniesiony do kol. Nr 146 0 0.00
146 146 Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 1946-2008 4 0.30
147 147 vacat - Biuro dokumentów II Korpusu - przeniesiono do kol. Nr 27 0 0.00
148 148 Prometeusz 1919,1947-1951,1969,1999-2000 13 0.12
149 149 Związek Ziem Północno-Wschodnich RP w Wielkiej Brytanii 1948-1964 1 0.01
150 150 Piłsudski Bronisław (1866-1918) 1916-1999 1 0.03
151 151 Batycki Wiktor (1883-1951) 1 0.01
152 154 Liga Niepodległości 1949-1996 10 0.17
153 155 Tarnawski Józef (1898-1956) 1 0.01
154 158 Przedpełski Marian (1912-1998) 1959-1997 2 0.10
155 159 Archiwum Jadwigi i Stefana Wojstomskich 3 0.24
156 160 Archiwum Kordiana Zamorskiego 1908-1971,2005 3 0.06
157 161 Wojciechowscy Bronisław (1893-1966) i Jadwiga (1891-1981) 1986 2 0.07
158 162 vacat - Dowództwo I Korpusu Oddział II w Wielkiej Brytanii - orzeniesiono do zespołu nr 27 1940-1944 0 0.00
159 163 vacat -Zahorski Sergiusz (1886-1862) - generał - przeniesiono do zespołu nr 162 1940-1941 0 0.00
160 164 Archiwum Leopolda Władysława Jaworskiego 1914-1928 5 0.30
161 165 Świtalski Kazimierz (1886-1962), premier, Marszałek Sejmu 1948-1953,1962-1967 3 0.15
162 166 Koło Legionistów i Peowiaków 1937,1954-1978 6 0.10
163 167 Archiwum Antoniego Glanowskiego 1942-1976 4 0.05
164 168 Ekspozytura "Progres", wywiad polski we Francji pod okupacją niemiecką 1942-1979 1 0.01
165 169 Dreszer-Orlicz Gustaw (1889-1936 ) - generał 1920-1999 1 0.03
166 171 Obóz Polski Walczącej 1940-1986 1 0.02
167 172 Bliss-Lane Arthur (Ambasador USA w Polsce) 1948 1 0.02
168 176 Kwiatkowski Eugeniusz (1888-1974) -minister 1937-1993 4 0.12
169 178 Archiwum Jana Śrzednickiego-Pomiana 1939-1944,1989 6 0.20
170 179 Pawłowicz Tadeusz (1918-) 2 0.07
171 180 Archiwum Jana Świderskiego 1939-1948 1 0.05
172 181 Ejchler Stefan (podpułkownik) 0 0.00
173 182 Archiwum Czesława Ciechońskiego 1940-1973 2 0.05
174 183 Archiwum Tadeusza Pełczyńskiego 1922-1984 6 0.22
175 184 Archiwum Józefa Jaklicza 1940-1942,1968 2 0.03
176 185 Herzog Józef (1901-1983), pułkownik 1971-1983 3 0.05
177 186 Słowikowski Rygor Mieczysław 1966,1978 1 0.01
178 189 Koło Wyższych Dowódców 1958-1984 1 0.03
179 190 Archiwum Władysława Żeleńskiego 1936-1995 11 0.15
180 191 Archiwum Czesława Jarnuszkiewicza 1912-1988 2 0.05
181 192 Konsulat Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie 1935-1939 4 0.05
182 193 Archiwum Elżbiety i Stanisława Rościszewskich 1937-1972 3 0.15
183 194 Archiwum Janiny i Jana Starzewskich 1931-1973 12 0.20
184 195 Archiwum Barbary Mękarskiej-Kozłowskiej 1935-1990 123 0.92
185 196 Archiwum Eugeni, Jadwigi, Wacław, Stanisława, Czesława i Tadeusza Święcickich 1867,1880-1987 9 0.20
186 197 Zbiór materiałów audio-wizualnych 1981-1999 20 0.00
187 198 Zbiór map sztabowych Polski 1932-1945 485 0.00
188 199 Zbiór austriackich map sztabowych 0 0.00
189 200 Zbiór map historycznych 1525-1787 53 0.00
190 201 Zbiór fotograficzny 1900-1964 85 2.50
191 202 Archiwum Wandy Pełczyńskiej 1904-1976 21 0.72
192 203 Archiwum Wacława Stachiewicza 1933-1973 83 0.34