Zespół Instytutu

Rada Powierników


 1. Roman Kukliński - Powiernik, Digitalizacja Dokumentów
 2. Andrzej Suchcitz - Doradca Zarządu
 3. Alicja Whiteside - Powiernik, IT Koordynator i Digitalizacja Dokumentów

Pracownicy

Instytut zatrudnia na etacie trzy osoby. W pracach archiwalnych pomagają również delegowani rokrocznie przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych (NDAP) archiwiści z archiwów państwowych w Polsce.
 1. Anna Stefanicka - Sekretarz Generalny
 2. Lidia Letkiewicz - Muzeum
 3. Olga Topol - Kustosz Archiwum Fotografii

Wolontariusze i Konsultanci


Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie działa od samego początku głównie dzięki ofiarnej i wytrwałej pracy wolontariatu. To dzięki ich poświęceniu, wysiłkowi i umiejętnościom tak ważna dla historii i kultury polskiej instytucja trwa, działa, rozwija się i reprezentuje Polskę i Polaków w Wielkiej Brytanii już ponad 60 lat.

Przedstawiciele najstarszego pokolenia Polonii w Zjednoczonym Królestwie, ramię w ramię z polską imigracją okresu Solidarności i tą najnowszą - przybyłą na Wyspy Brytyjskie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, prowadzą prace archiwalne, udostępniają materiały, wprowadzają nowe techniki zarządzania dokumentacją aktową, digitalizują zbiory, organizują wystawy i sympozja, prowadzą działalność wydawniczą oraz oprowadzają po Muzeum zwiedzających Instytut.

 1. Zofia Wyszomirska Noga - Artysta Rezydent


 2. Paweł Filuś - Projekty wydawnicze
 3. Ewa Hammond - Tłumaczenia
 4. Rafał Jabłonski - IT Doradca
 5. Elżbieta Klimowicz - Biblioteka
 6. Dorota Krimmel - Portale Społecznościowe
 7. Damian Lawer - Muzeum
 8. Magdalena Paczocha - Staż Muzealny
 9. Dariusz Wierzchoś - Archiwum Dokumentów