Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 148: Prometeusz

Daty skrajne
1919-2000
Opis zespołu
Ruch Prometejski - ruch polityczny i intelektualny w Europie w okresie międzywojennym (1921-1939) skierowany politycznie przeciwko ZSRR, mający na celu doprowadzenie do przemian niepodległościowych wewnątrz tego państwa, dokonanych przez narody, którym w latach 1918-1921 narzucono siłą system radziecki i w efekcie do rozsadzenia ZSRR na poszczególne państwa. Ruch prometejski koordynował i wspierał materialnie w latach 1921-1939 działania niektórych emigracyjnych rządów i organizacji niepodległościowych narodów podbitych przez Związek Radziecki. W Londynie w czasie wojny i po wojnie idee prometejskie były kontynuowane - Polska Grupa "Prometeusza"
Opis zawartości zespołu
Deklaracja ideowa Polskiej Grupy "Prometeusza", kopie dokumentów z 1940 r. z Instytutu Sikorskiego, opracoania Andrzeja Grzywacza i Marcina Kwietnia, fotografie działaczy prometejskich różnych narodowości
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki
1 Stosunek generała Antona Denikina do Polski. 1919 1919 pol.
2 Działalność prometejska ekspozytury Nr 2 oddziału II sztabu głównego. 1947 1951 fr.
3 Fotografie członków ruchu prometejskiego 1969 1969 pol.
4 Kopie materiałów dotyczących ruchu prometejskiego z Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego. pol.
5 Opracowania i korespondencja dotycząca ruchu prometejskiego. 1999 2000 pol.
6 The American Committee For Free Russia and the Right of Self-Determination of the Non Russian Nationalities of Soviet Union. 1948 1948 ang.
7 Prometheus. Osteuropaische probleme. 1949 1949 niem.
8 Ayas Ishaky, Idel-Oural 1933 1933 fr.
9 Prometejska Liga Karty Atlantyckiej, Biuletyn nr 2. 1949 1949 ros.
10 Fragment Biuletynu Polsko-Ukraińskiego nr. 8 (247), 20 luty 1938. 1938 1938 pol.
11 Economic and Military Strengh and Weakness of Russia and the Independence Movements in the U. S. S. R. 1950 1950 ang.
12 Bulletin Polonais, Istanbul, le 17 juliet 1945. 1945 1945 fr.
13 Wycinki z prasy polskiej i amerykańskiej dotyczące działalności polskich komunistów i polityki ZSRR w końcowym okresie II wojny światowej. 1944 1944 pol., ang.