Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 100: Kolekcja akt Stefana Mayera

Daty skrajne
1913-1984
Opis zespołu
Mayer Stefan (1895 - 1981) - w latach przedwojennych szef wywiadu w II Oddziale Sztabu Głównego w Polsce, m.in. nadzorował Biuro Szyfrów Oddziału II Sztabu Generalnego zajmujące się łamaniem niemieckiego szyfru maszynowego (Enigma). W latach 1941-1945 zajmował się szkoleniem polskich wywiadowców.
Opis zawartości zespołu
Zawartość zespołu stanowią: Materiały biograficzne zawierające dzienniki codziennych czynności (sygn. 1 - 21); Prace twórcy spuścizny w których znajdują się wykłady, notatki, uwagi i recenzje książek (sygn. 22 - 88); Materiały twórcy zespołu, gdzie znajduja się akta dotyczące pracy Stefana Mayera w Oddziale II Sztabu Generalnego, Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia oraz korespondencja z Kołem murmańczyków (sygn. 89 - 111); Materiały o twórcy zespołu zawierające wspomnienia i relacje Stefana Mayera ze słuzby w Legionach oraz z Pobytu w Anglii (sygn. 112 - 114); Materiały obce zawierające między innymi depozyt mjr. Bilewicza i materiały dotyczące działalnosci podczas II wojny swiatowej siatki wywiadowczej F2 we Francji (sygn. 115 - 159).
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki
Materiały biograficzne
1 Dziennik czynności Stefana Mayera, t. 1 1941 1941 pol.
2 Fragment dziennika czynności Stefana Mayera obejmujący okres od 19. 11. - 19. 12. 1941, t. 2 1941 1941 pol.
3 Fragment dziennika czynności Stefana Mayera obejmujący okres od 22. 11. 1941 - 30. 03. 1942, t. 3 1941 1942 pol.
4 Fragment dziennika z opisem czynności Stefana Mayera obejmujący okres od 28. 03. 1942 - 16. 11. 1942, t. 4 1942 1942 pol.
5 Dziennik czynności Stefana Mayera z informacjami o wykładach i pismach obejmujący okres od 14. 11. 1942 - 1. 06. 1943, t. 5 1942 1943 pol.
6 Dziennik czynności Stefana Mayera z informacjami o wykładach i pismach obejmujący okres od 14. 06. 1943 - 10. 02. 1944, t. 6 1943 1944 pol.
7 Dziennik czynności Stefana Mayera z informacjami o wykładach i pismach obejmujący okres od 11. 02. 1944 - 04. 08. 1944, t. 7 1944 1944 pol.
8 Dziennik czynności Stefana Mayera z informacjami o wykładach i pismach obejmujący okres od 18. 08. 1944 - 13. 03. 1945, t. 8 1944 1945 pol.
9 Dziennik czynności Stefana Mayera z informacjami o pismach obejmujący okres od 13. 03. 1945 - 11. 09. 1945, t. 9 1945 1945 pol.
10 Dziennik czynności Stefana Mayera z informacjami o pismach obejmujący okres od 14. 09. 1945 - 03. 01. 1946, t. 10. 1945 1946 pol.
11 Dziennik czynności Stefana Mayera z informacjami o pismach obejmujący okres od 02. 01. 1946 - 30. 05. 1946, t. 11. 1946 1946 pol.
12 Dziennik czynności Stefana Mayera z informacjami o pismach obejmujący okres od 01. 06. 1946 - 20. 09. 1946, t. 12. 1946 1946 pol.
13 Kalendarzyki z opisem czynności Stefana Mayera obejmujące okres 1967 - 1971, t. 13. 1967 1971 ang.
14 Dziennik z opisem czynności Stefana Mayera obejmujące okres 1972, t. 14. 1972 1972 ang.
15 Dziennik czynności Stefana Mayera za okres 01. 10. 1977 - 31. 12. 1978, t. 15 1977 1978 ang.
16 Dziennik czynności Stefana Mayera za okres 01. 01. - 22. 08. 1979, t. 16 1979 1979 ang.
17 Dziennik czynności Stefana Mayera za okres 23. 08. 1979 - 20. 02. 1980, t. 17 1979 1980 ang.
18 Dziennik korespondencji Stefana Mayera, t. 1. 1941 1942 pol.
19 Dziennik korespondencji Stefana Mayera, t. 2. 1970 1978 pol.
20 Przebieg służby Stefana Mayera za okres 31. 12. 1939 - 17. 11. 1945 1939 1945 pol.
21 Nekrolog informujący o śmierci Stefana Mayera. 1981 1981 ang.
Prace twórcy spuścizny
22 Notatki Stefana Mayera poświęcone zagadnieniom łączności I Kryptologii Oddziału Informacji. 1944 1944 pol.
23 Projekt regulaminu wewnętrznego kursu OWT. 1942 1942 pol.
24 Program szkoły oficerów wywiadu oraz postulaty dotyczące szkolenia oficerów wywiadu. 1942 1942 pol.
25 Notatki Stefana Mayera dotyczące wojennych przygotowań Niemiec. 1940 1940 pol.
26 Uwagi Stefana Mayera poświęcone analizie wywiadu niemieckiego oraz dotyczące potencjału militarnego państw biorących udział w wojnie, t. 1. 1945 1945 pol.
27 Uwagi Stefana Mayera poświęcone analizie wywiadu niemieckiego oraz dotyczące potencjału militarnego państw biorących udział w wojnie, t. 2. 1944 1944 pol.
28 Uwagi Stefana Mayera dotyczące kampanii bałkańskiej i analizy działań wojennych oraz potencjału militarnego państw biorących udział w wojnie, t. 3. 1941 1944 pol.
29 Notatki Stefana Mayera dotyczące zagadnień taktyki wojsk pancernych oraz artylerii. Analiza działań prowadzonych przez Rosjan i Niemców. 1941 1944 pol.
30 Spostrzeżenia i uwagi Stefana Mayera do pamfletu nr 3 dotyczącego zagadnień wywiadu obrony i bezpieczeństwa. 1944 1944 pol.
31 Wykład wstępny na kurs informacyjny dla dowódców z 4 Dywizji Pancernej. 1944 1944 pol.
32 Notatki Stefana Mayera dla kursu oficerów łączności. 1943 1944 pol.
33 Uwagi i spostrzeżenia Stefana Mayera do wykładu na temat technik wywiadu, t. 1. 1943 1943 pol.
34 Uwagi i spostrzeżenia Stefana Mayera do wykładu na temat technik wywiadu, t. 2. 1943 1944 pol.
35 Notatki do wykładu "Radiowa organizacja służby wywiadu obronnego". 1943 1944 pol.
36 Wykłady dotyczące celu i organizacji wywiadu oraz działalności ekspozytur polskiego wywiadu. pol.
37 Wykład dotyczący defektorów i ich miejsca w działaniach wywiadu. pol.
38 Wykład poświęcony motywom i stronie psychologicznej pracy agentów wywiadu oraz współpracowników. pol.
39 Wykład Stefana Mayera dotyczący wojny jako narzędzia służącego do prowadzenia polityki. Porównanie I wojny z II wojną światową. 1941 1941 pol.
40 Wykład Stefana Mayera dotyczący warunków prowadzenia wywiadu w konspiracji. 1942 1942 pol.
41 Uwagi dotyczące oceny oficerów wywiadu. 1942 1942 pol.
42 Uwagi Stefana Mayera dotyczące polskiego wywiadu i jego współpracy z polską służbą zagraniczną w ZSRR. pol.
43 Wykłady Stefana Mayera pt. „Rosja, marksizm i my”; "Nowości w artylerii w/g prasy amerykańskiej". 1953 1954 pol.
44 Uwagi Stefana Mayera na temat fałszywych oskarżeń o współpracę Polaków z wywiadem niemieckim. Sprawa oskarżeń Adama Doboszyńskiego i Michała Tyszkiewicza. pol.
45 Zbiór materiałów zgromadzonych przez Stanisława Mayera związanych z działalnością Romana Czerniawskiego. 1942 1969 pol., ang.
46 Materiały Stefana Mayera dotyczące sprawy majora Jana Henryka Żychonia. 1942 1974 pol., ang.
47 Uwagi i notatki Stefana Mayera dotyczące działalności Samsona Mikicińskiego i Henryka Kuttena. 1941 1971 pol.
48 Materiały zgromadzone przez Stefana Mayera w sprawie zabójstwa żandarma Franciszka Koryzmy z ochrony Józefa Piłsudskiego. 1969 1969 pol.
49 Notatki Stefana Mayera dotyczące P.O.W. i początków polskiej służby wywiadowczej. 1975 1975 pol.
50 Dokumenty przeniesione do sygnatury 49. pol.
51 Relacja z zamachu na Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. 1926 1926 pol.
52 Opracowanie Stefana Mayera pt. „The breaking up of the german ciphering machine „Enigma” by the cryptological section in the 2nd department of the General Staff of the Polish Armed Forces”. 1974 1974 pol.
53 Materiały Stefana Mayera dotyczące szczegółów złamania niemieckiej „Enigmy” wraz z pracą ppłk. dypl. inż. Tadeusza Lisickiego „Historia i metody rozwiązania niemieckiego szyfru maszynowego „Enigma”. 1975 1975 pol., ang, niem.
54 Kolekcja wycinków prasowych fragmentów prac i artykułów naukowych zgromadzonych przez Stefana Mayera dotyczących Enigmy. 1973 1975 pol., ang.
55 Notatki i materiały zebrane przez Stefana Mayera w sprawie zabójstwa Bronisława Pierackiego. 1972 1978 pol.
56 Komentarz i uwagi Stefana Mayera do opracowania płk. Edmunda Charaszkiewicza do planowej publikacji w „Niepodległość” nr. 12. 1973 1973 pol.
57 Rola Edwarda Paciorkowskiego w sprawie „Listu Zinowiewa”. Notatka, referat i wycinki prasowe zgromadzone przez Stefana Mayera dotyczące Edwarda Paciorkowskiego. 1941 1970 pol.
58 Uwagi Stefana Mayera do artykułu na temat strategii planowania działań przez Niemcy zamieszczononego w Military Review. 1950 1950 pol., ang.
59 Spostrzeżenia Stefana Mayera na temat wojny polsko-niemieckiej w 1939 roku. 1940 1940 pol., niem
60 Notatki Stefana Mayera z uwagami do książki Jerzego Rawicza „Kariera Szambelana”. 1972 1972 pol., ang.
61 Uwagi Stefana Mayera do książki Iana Colina o Wilhelmie Canarisie. 1973 1974 pol.
62 Spostrzeżenia i uwagi Stefana Mayera w formie notatek dotyczące książki Stanisława Strumph Wojtkiewicza „Tiergarten”. pol.
63 Notatki Stefana Mayera do książki „Master of the spies. Memories of general Frantisek Morawec”. 1975 1975 pol.
64 Uwagi Stefana Mayera do książki Mariana Romeyki „Przed i po maju”. 1967 1967 pol.
65 Notatki Stefana Mayera do pamfletu Tadeusza Małcji „Podwójne życie Jerzego Giedroycia”. 1965 1965 pol.
66 Notatka Stefana Mayera dotycząca tez referatu Stefana Kisielewskiego o przyszłości Polski wygłoszonego w Ognisku Polskim 5. 12. 1975. 1975 1975 pol.
67 Notatka Stefana Mayera dotycząca wspomnień Lucjana Żeligowskiego i uwagi dotyczące programu Ruchu Demokratycznego opracowanego przez demokratów Rosji, Ukrainy, krajów Bałtyckich. 1970 1975 pol.
68 Uwagi Stefana Mayera do numeru 30 Zeszytów Historycznych. 1974 1974 pol.
69 Uwagi i spostrzeżenia Stefana Mayera dotyczące książki Władysława Kozaczuka, Bitwa o tajemnice. Służby wywiadowcze Polski i Rzeszy Niemieckiej 1922 – 1939. 1967 1967 pol., ang.
70 Notatki Stefana Mayera zawierające uwagi do książki Hansa Kristera Rönbloma, Wennenström the spy. 1966 1966 ang.
71 Uwagi Stefana Mayera do rozdziału z książki, Great time spy stories. 1967 1967 ang.
72 Uwagi Stefana Mayera do książek Geofreya Baily i Ronalda Setha poświęconych wywiadowi radzieckiemu. 1965 1965 ang.
73 Notatki Stefana Mayera dotyczące książki Johna Ericksona, Soviet military power. 1971 1971 ang.
74 List Ludomiła Rayskiego z uwagami Stefana Mayera do książki „W 50 lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie”. ang.
75 Materiały Stefana Mayera dotyczące Polonii w Anglii i prób jej infiltracji przez służby specjalne PRL. 1959 1967 pol.
76 Notatki Stefana Mayera dotyczące działalności wywiadu polskiego we Francji podczas II wojny światowej. 1961 1962 pol., ang.
77 Notatki i materiały dotyczące generała Władysława Sikorskiego. 1920 1973 pol., ang.
78 Uwagi Stefana Mayera dotyczące niemieckiego wywiadu poruszonych w książce Oscara Reilego, Geheime Ostfront: die deutsche Abwehr im Osten, 1921-1945. ang.
79 Notatki Stefana Mayera z uwagami do książki Ladislasa Fargo, The game of the frakes. British and German intelligence operations and personalities which changes the course of the second world war. 1971 1972 ang.
80 Wycinki prasowe z gazet polskich ukazujących się w Anglii i angielskich poświęcone radzieckiemu wywiadowi. 1981 1981 ang.
81 Wycinki prasowe z Daily Telegraph zgromadzone przez Stefana Mayera poświęcone i działalności Nikity Chruszczowa. 1971 1971 ang.
82 Wycinki prasowe z gazet polskich ukazujących się w Anglii i angielskich poświęcone działaniom wywiadów związanych z blokiem państw komunistycznych. 1969 1971 pol., ang.
83 Wycinki prasowe zgromadzone przez Stefana Mayera poświęcone wydarzeniom „praskiej wiosny”. 1968 1972 pol., ang.
84 Wycinki prasowe z Dziennika Polskiego związane z sytuacją polityczno – wojskową w PRL. 1968 1980 pol.
85 Wycinki prasowe z gazet polskich ukazujących się w Anglii i angielskich poświęcone w szczególności literaturze dotyczącej działalności wywiadów podczas II wojny światowej. 1962 1970 pol., ang.
86 Wycinki prasowe z gazet polskich ukazujących się w Anglii i angielskich poświęcone działalności Polaków podczas II wojny światowej. 1967 1970 pol., ang.
87 Sentencja generała von Hammersteina. pol.
88 Bibliografia prac sporządzona przez Stefana Meyera poświęconych zagadnieniom wywiadu oraz sprawom rosyjskim. pol.
Materiały twórcy zespołu
89 Protokół z objęcia kasy Referatu z II Oddziału Sztabu Głównego, wyciąg z listy wojennej rzutu krajowego Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza. Sprawy rozliczeń i likwidacji placówek Oddziału II Sztabu Generalnego we Francji oraz działalności rotmistrza Michała Balińskiego. 1939 1940 pol.
90 Pismo Sztabu Głównego do przełożonych z prośbą o wystawienie opinii oficerom i podchorążym służącym w Wojsku Polskim przed i w czasie wojny z Niemcami. 1940 1940 pol.
91 Materiały dotyczące działalności Stefana Mayera w obozie oficerów na wyspie Bute. Sprawy kontaktów obywateli polskich z niemieckim wywiadem. 1940 1941 pol.
92 Działalność polskich ugrupowań w Anglii. Materiały operacyjne II Oddziału Sztabu Naczelnego Wodza. 1941 1941 pol.
93 Materiały dotyczące doniesień agenturalnych na temat działalności wywiadu niemieckiego oraz informacje dotyczące Polaków ich działań i rzekomych kontaktów z wywiadem niemieckim. 1941 1941 pol.
94 Pismo Szefa Sztabu Naczelnego Wodza dotyczące deklaracji ustnej w sprawie przesunięcia wojsk polskich z ZSRR na środkowy wschód. 1942 1942 pol.
95 List Zygmunta Godynia do Stefana Mayera po zakończonym kursie oficerów wywiadu. 1943 1943 pol.
96 Notatka Jana Karczewskiego na temat propagandy bojowej przedstawiona Stefanowi Mayerowi do zaopiniowania. 1943 1943 pol.
97 Materiały dotyczące organizacji i funkcjonowania polskiej służby wywiadowczej, szkoły oficerów wywiadu. Dezyderaty i prace przedstawione Stanisławowi Mayerowi. 1941 1941 pol.
98 Instrukcja Służby Obserwacyjnej. 1941 1941 pol.
99 Odpis pismo M. Kokorniaka do Szefa Ekspozytury „AFR” w sprawie machinacji finansowych oficerów polskich z placówki w Portugalii. 1944 1944 pol.
100 Materiały dotyczące Polskiego Korpusu Przysposobienia i rozmieszczenia. Sprawy związane z likwidacją Oficerskiego Kursu Doskonalenia Administracji Wojskowej, sprzedażą sprzętu i materiałów oraz likwidacją Komisji Dokumentacyjnej. 1947 1947 pol.
101 Sprawa skryptów i archiwariusza pozostałych po Szkole Oficerów Wywiadu. 1947 1948 pol.
102 Zbiór materiałów dotyczących Leona Kozłowskiego. 1950 1970 pol.
103 Materiały Jana Bociańskiego dotyczące Iwana Wisłockiego oraz stosunków i sytuacji na rosyjskim Dalekim Wschodzie podczas wojny domowej. 1920 1971 pol.
Materiały twórcy zespołu: Koło murmańczyków
104 Korespondencja i materiały dotyczące kontaktów i obchodów rocznic byłych żołnierzy polskich formacji zbrojnych walczących w latach 1918-1919 przeciwko bolszewikom na północy Rosji, t. 1. 1968 1974 pol.
105 Korespondencja i materiały dotyczące powstania polskich oddziałów i ich działalności na północy Rosji w latach 1918 – 1919, t. 2. 1968 1972 pol, ang, fr.
106 Korespondencja i relacje dotyczące działalności polskich formacji zbrojnych działających na północy Rosji w latach 1918 – 1919, t. 3. 1968 1972 pol, ang, fr.
107 Fotografie żołnierzy oraz broszury dotyczące wydarzeń na północy Rosji t. 4. 1917 1968 pol., ros, ang.
108 Wiersz Eugeniusza Małaczewskiego, t. 5. pol.
109 Eugeniusz Małaczewski, Dzieje Baśki Murmańskiej, cz. I. 1947 1947 pol.
110 Eugeniusz Małaczewski, Dzieje Baśki Murmańskiej, cz. II. 1947 1947 pol.
111 Eugeniusz Małaczewski, Blokhauz pod syreną, t. 8. 1947 1947 pol.
Materiały o twórcy zespołu
112 Wspomnienia Stefana Mayera z 1917 roku. 1965 1965 pol.
113 Relacja Stefana Mayera poświęcona szkoleniu oficerów wywiadu w Anglii do służby w kraju. pol.
114 Wspomnienia Stefana Mayera poświęcone polskiemu wywiadowi pomiędzy I a II wojną światową. pol.
Materiały obce
115 Informacja z referatu prasowego Polskich Sił Zbrojnych dotycząca aresztowań byłych żołnierzy i oficerów przebywających w Polsce. 1946 1946 pol.
116 Depozyt mjr. Billewicza. Sprawy dotyczące wywiadu prowadzonego z Węgier na teren południowo – wschodniej Polski. Zeznania, oświadczenia i relacje. 1939 1941 pol.
117 Działalność polskiej siatki wywiadowczej we Francji. Sprawozdanie z placówki „Walenty” w sieci ekspozytury „F”., t. 1. 1942 1942 pol.
118 Działalność polskiej siatki wywiadowczej we Francji. Schemat likwidacji sieci F2., t. 2. 1976 1977 fr.
119 Działalność polskiej siatki wywiadowczej we Francji. Materiały Leona Śliwińskiego., t. 3. 1950 1975 pol, ang, fr.
120 Działalność polskiej siatki wywiadowczej we Francji. Sprawa wyjaśnień Leona Śliwińskiego dotycząca pracy „Le Resau F2” opublikowanej w 1952 roku., t. 4. 1952 1975 pol, ang, fr.
121 Działalność polskiej siatki wywiadowczej we Francji. Materiały Leona Śliwińskiego, Uwagi i wyjaśnienia, zaproszenia na uroczystości, t. 5. 1972 1978 pol, ang, fr.
122 Działalność polskiej siatki wywiadowczej we Francji. Materiały Leona Śliwińskiego, Uwagi i wyjaśnienia, t. 6. 1972 1978 pol, ang, fr.
Materiały obce
123 Działalność polskiej siatki wywiadowczej we Francji. Materiały poświęcone działalności Tadeusza Jekiela, t. 7. 1978 1978 fr.
124 Działalność polskiej siatki wywiadowczej we Francji. Leon Śliwiński, Sieć F2, t. 8. 1975 1977 pol.
125 Działalność polskiej siatki wywiadowczej we Francji. Resau „Azur”, t. 9. 1977 1977 fr.
126 Działalność polskiej siatki wywiadowczej we Francji. Kazimierz Glabisz, Polski wywiad na obszarach Francji w latach 1939 – 1945, t. 10. 1957 1957 pol.
127 Działalność polskiej siatki wywiadowczej we Francji. Resau F2, t. 11. 1952 1952 fr.
128 Działalność polskiej siatki wywiadowczej we Francji. Le services de renseignements polonais pendant la duxime guerre mondiale., t. 12. 1984 1984 fr.
129 Działalność polskiej siatki wywiadowczej we Francji. Historia siatki F2 od września 1940 do wyzwolenia 1944, t. 13. 1976 1976 fr.
130 Wydawnictwo „Samizdat”. 1978 1980 pol.
131 Władysław Zachariasiewicz, Virgen negra de Jasna Góra – reina Polonia. Orędownik kultu pani jasnogórskiej w Hiszpanii. 1984 1984 pol.
132 Materiały związane z działalnością pułkownika Stanisława Szewalskiego. 1941 1978 pol, ang, fr.
133 Protokoły z posiedzeń Komisji Likwidacyjnej powołanej w związku z zakończeniem pracy wywiadowczej na terenie Francji. 1945 1945 pol.
134 Materiały poświęcone zbrodni katyńskiej. Raport duńskiego patologa N. Transena i artykuł Aleksandry Kwiatkowskiej Viatteau. 1943 1981 ang.
135 Poufne memorandum pułkownika Kurta von Schleichera. 1928 1928 ang.
136 Aleksandra Hauker Nowak, Wznowione listy wołyńskie. 1944 1944 pol.
137 Zarządzenie Naczelnego Wodza z dnia 19 marca 1944 o awansach wyrównawczych. 1944 1944 pol.
138 Awizo do zarządzenia Naczelnego Wodza z dnia 19 marca 1944 o awansach wyrównawczych. 1944 1944 pol.
139 Ulotka informująca o proradzieckich sympatiach majora W. Zaczkiewicza i podpułkownika W. Madejskiego. 1945 1945 pol.
140 Opracowanie dotyczące propagandy niemieckiej autorstwa Adama z Jarosławia. pol.
141 Materiały Richarda Woytaka dotyczące polityki polskiej w okresie polskiej w latach trzydziestych i działań wywiadu polskiego podczas II wojny światowej. 1976 1978 pol., ang.
142 Wykaz nazw pism konspiracyjnych i ich przynależności organizacyjnej. pol.
143 Informacja Prezesa Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Wiesława Domaniewskiego o działalności nowojorskiej placówki. 1969 1969 pol.
144 Odpis listu generała Gwido Langnera dotyczący jego stanu zdrowia. 1972 1972 pol.
145 Dokument dotyczący Ukraińców w Galicji Wschodniej i paktu niemiecko-radzieckiego. 1939 1939 niem.
146 Oświadczenie dyrektora Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP na uchodźctwie dotyczące sprawy Juliusza Sokolnickiego. 1975 1975 niem.
147 Referat Mariana Kamila Dziewanowskiego, The future of Soviet Russia in western sovietology. 1980 1980 ang.
148 Lew Tołstoj, Opowiadania z czasów polskich powstań. 1954 1954 ang.
149 Borys Szaposznikow, Mózg armii, część I. 1927 1927 ros.
150 Borys Szaposznikow, Mózg armii, część I. 1929 1929 ros.
151 Borys Szaposznikow, Mózg armii, część III. 1929 1929 ros.
152 Borys Szaposznikow, Mózg armii, część I. Wprowadzenie, rozdziały 3, 5, 12, 16 i epilog. 1927 1927 ros.
153 Borys Szaposznikow, Mózg armii, część II. 1929 1929 ros.
154 Raport Centralnego Komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na okres pomiędzy 5 i 6 Kongresem. 1971 1971 ang.
155 Zadania partii dalszego socjalistycznego rozwoju PRL. Raport programowy Biura Politycznego na 6 Kongres PZPR. 1971 1971 ang.
156 Główne kierunki społeczno – ekonomicznej rozbudowy PRL w latach 1971 – 1975. Raport na 6 kongres PZPR. 1971 1971 ang.
157 Rezolucja na 6 Kongres Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 1971 1971 ang.
158 Pismo Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw niepodległościowych do Komisji Skarbu Narodowego Polskiego z prośbą o wsparcie ruchu niepodległościowego. 1913 1913 ang.
Załączniki
159 Mapa Polski w skali 1: 2000 000 z zaznaczonymi granicami sprzed i po II wojnie światowej. pol.