Ksiądz Ignacy Skorupka

Ksiądz Ignacy Skorupka do dziś pozostaje postacią, na temat której wiemy niewiele. Ciekawym śladem jego życia jest fotografia, którą oglądać można dziś w Instytucie J. Piłsudskiego w Londynie. Fotografia ta została wykonana w rosyjskim zakładzie fotograficznym w 1914 lub 1915 roku. Ksiądz Skorupka, wówczas młody kleryk, zamówił ją podczas swych studiów w Akademii Duchownej w Petersburgu, by wysłać ją wraz z listem zapisanym na odwrociu do bliskiej osoby, najprawdopodobniej w Warszawie.
Więcej o dokumencie i osobie księdza w artykule Kingi Gawrońskiej.
2013-08-29
Czytaj artykuł (244.32 kB)

Zobacz także