Kolekcja: Archiwum Tytusa Filipowicza
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiTytus Filipowicz (1878-1953). Ambasador Polski, działacz polityczny, publicysta. Współpracownik Piłsudskiego w rmach PPS. W latach 1921-1032 pełnił funkce dyplomatyczne: charge d'affaires w ZSRR w 1921 r., poseł w Finlandi, Belgii w latach 1929-1932 ambasador w USA. Członek emigracyjnej Rady Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej na emgracji 
Zawartość kolekcjiDokumenty osobiste (legitymacje, fotografie, itp.), materiały do biografii, wyciągi ze źródeł (np. Wyciągi z listów ks. Metternicha), korespondencja, opracowania, artykuły, biuletyny i  wydawnictwa emigracyjne (np. "Przedświt" wyd. PPS), materiały Rady Polskich Stronnictw Politycznych, raporty Rady Narodowej RP i opracowania oraz inne analizy polityczno-społeczne, doniesienia agencji prasowych 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 0; metry bieżące: 0 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
osoby miejsca

Lista teczek
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1 709/108/1 Życiorys Tytusa Filipowicza. 1942 - 1946 ang.
2 709/108/2 Wywiad z Tytusem Filipowiczem. 1940 - 1945 pol.
3 709/108/3 Dokumenty osobiste Tytusa Filipowicza. 1934 - 1940 pol, fr.
4 709/108/4 Wspomnienia Tytusa Filipowicza. 1933 - 1939 pol.
5 709/108/5 Wspomnienia Tytusa Filipowicza. 1943 - 1943 ang.
6 709/108/6 Zbiór fotografii. 1930 - 1945 pol., ang.
7 709/108/7 Testament. 1951 - 1951 ang.
8 709/108/8 The Polish view of principles on which International Security Organisation should be based. 1940 - 1945 pol.
9 709/108/9 Sytuacja polityczno-ekonomiczne na świecie w latach 1904-1939. 1940 - 1945 ang.
10 709/108/10 Odbudowa gospodarcza kraju. 1940 - 1945 pol.
11 709/108/11 The transition period. 1940 - 1945 ang.
12 709/108/12 Blok preferencyjno-celny. 1942 - 1942 pol.
13 709/108/13 Uwagi dotyczące sytuacji Niemiec po zakończeniu II wojny światowej. 1940 - 1945 pol.
14 709/108/14 Sytuacja światowa. 1946 - 1946 pol.
15 709/108/15 Obowiązki rządu sowieckiego wynikacjące z przyjęcia Karty Atlantyckiej. 1943 - 1944 pol.
16 709/108/16 Opracowanie i notatki dotyczące pracy biskupa Poznańskiego Wawrzyńca Goślickiego "Senator Doskonały". 1938 - 1943 pol., ang.
17 709/108/17 Czy Polsce jest potrzebna gospodarka planowa? 1935 - 1935 pol.
18 709/108/18 History of political thought in Poland. 1940 - 1945 pol., ang.
19 709/108/19 Polska i Europa Środkowa po wojnie. 1944 - 1950 pol.
20 709/108/20 Armia polska we Francji i Wielkiej Brytanii. 1939 - 1945 pol.
21 709/108/21 The Security of Central Europe. 1940 - 1950 pol.
22 709/108/22 Post War Germany. 1943 - 1943 pol., ang.
23 709/108/23 What to do with Germany? 1943 - 1943 ang.
24 709/108/24 "Exit Prussia" Indeed! 1940 - 1950 ang.
25 709/108/25 Sytuacja Polski pod koniec 2 wojny światowej. 1945 - 1950 pol.
26 709/108/26 Tezy odpowiedzi na Deklarację League of Nations Uninon. 1943 - 1945 pol., ang.
27 709/108/27 Partie czy kliki. 1940 - 1945 pol.
28 709/108/28 General, social and economic reconstruction. 1940 - 1950 pol., ang.
29 709/108/29 Ulotka pt. "Underground Labor on the Polish Goverment". 1944 - 1944 ang.
30 709/108/30 Rządy komunistów w Polsce. 1946 - 1950 ang.
31 709/108/31 Dzieje Polski. 1940 - 1945 ang.
32 709/108/32 Z zagadnień lewicy polskiej. 1930 - 1945 pol.
33 709/108/33 Z minionych dni. 1940 - 1945 pol.
34 709/108/34 Czy rzeczywiście nie mamy Quislingów? 1940 - 1945 pol.
35 709/108/35 Fałszywa orientacja polskiej cenzury. 1940 - 1945 pol.
36 709/108/36 Before the Birth of the New Poland. 1940 - 1950 pol.
37 709/108/37 Uwagi Tytusa Filipowicza dotyczące wywiadu ze Stanisławem Mikołajczykiem w sprawie wschodnich granic Polski. 1944 - 1944 pol.
38 709/108/38 Notatki Tytusa Filipowicza dotyczące zagadnień Europy Środkowej. 1940 - 1950 pol, fr.
39 709/108/39 Działalność Tytusa Filipowicza w Radzie Narodowej. 1940 - 1949 pol., ang.
40 709/108/40 Działalność Tytusa Filipowicza w Polsko-Czechosłowackim Kole Współpracy Kulturalnej. 1940 - 1946 pol, ang, fr.
41 709/108/41 Działalność Tytusa Filipowicza w Radzie Polskich Stronnictw Niepodległościowych. 1946 - 1946 pol., ang.
42 709/108/42 Działalność Tytusa Filipowicza w pracach Koła Demokratycznego i Stronnictwa Demokratycznego. Oświadczenia, uchwały, biuletyny. 1942 - 1947 pol.
43 709/108/43 Działalność Tytusa Filipowicza w Radzie Polaków w Wielkiej Brytanii. 1942 - 1942 pol.
44 709/108/44 Konferencja Generalna London International Assembly. 1942 - 1948 pol., ang.
45 709/108/45 Dokumenty dotyczące działalności Tytusa Filipowicza w Polskim Czerwonym Krzyżu. 1940 - 1946 pol., ang.
46 709/108/46 Sprawa kontaktów oficerów angielskich wojsk lądowych, marynarki wojennej i lotnictwa oddelegowanych do pracy z Polakami. 1940 - 1941 pol., ang.
47 709/108/47 Sprawy dotyczące funkcjonowania rządów Polski i Państw Bałtyckich oraz odbudowy okupowanych państw w kontekście podpisania karty atlantyckiej. 1942 - 1942 pol., ang.
48 709/108/48 Sprawy świadczeń emerytalnych na rzecz byłych pracowników rządu polskiego na uchodźctwie. 1945 - 1946 pol., ang.
49 709/108/49 List Tytusa Filipowicza w sprawie Komitetu Obywatelskiego Obozu Niepodległościowego. 1948 - 1948 pol.
50 709/108/50 List Władysława Sieroszewskiego do Tytusa Filipowicza. 1945 - 1945 pol.
51 709/108/51 List A. S. Duncana Johna do Tytusa Filipowicza. 1945 - 1945 ang.
52 709/108/52 Brudnopis listu Tytusa Filipowicza do kazimierza Sosnkowskiego. 1944 - 1944 pol.
53 709/108/53 Sprawa współpracy z Niemcami podczas wojny Romualda Krzemieniewskiego. 1944 - 1944 pol.
54 709/108/54 List Józefa Andrzeja Teslara do Tytusa Filipowicza. 1944 - 1944 pol.
55 709/108/55 Sprawy zabezpieczenia bytu polskich inwalidów w Wielkiej Brytanii. 1942 - 1944 pol., ang.
56 709/108/56 Karta pocztowa Antoniego Fessera z Oflagu do Tytusa Filipowicza. 1944 - 1944 pol.
57 709/108/57 Listy z Ministerstwa Informacji i Dokumentacji do Tytusa Filipowicza w sprawie odczytów i wypłaty honorarium. 1943 - 1943 pol.
58 709/108/58 Zaproszenie na wykład zorganizowany przez Scottish Committe for Polish Freedom i sprawa wydatków poniesionych przez Tytusa Filipowicza z wiązanych z przybyciem na wykład. 1943 - 1945 ang.
59 709/108/59 Podziękowania dla Tytusa Filipowicza za przesłanie pracy pt. "Poland and Central Europe after war". 1941 - 1941 pol.
60 709/108/60 Zaproszenie dla Tytusa Filipowicza na wykład w Royal Institute of International Affairs. 1941 - 1941 ang.
61 709/108/61 Życzenia Świąteczne dla Tytusa Filipowicza od Towarzystwa Polskiego w Londynie. 1941 - 1941 pol.
62 709/108/62 List Emily Rose do Tytusa Filipowicza z uwagami do jego artykułów. 1942 - 1942 pol.
63 709/108/63 List Charlesa A. Dane z podziękowaniem za przesłanie broszury. 1942 - 1942 ang.
64 709/108/64 List Bogdana Krahelskiego do Tytusa Filipowicza. 1942 - 1942 pol.
65 709/108/65 List Franciszka Kawy do Tytusa Filipowicza. 1942 - 1942 pol.
66 709/108/66 List Jacquesa Deschampsa do Tytusa Filipowicza 1942 - 1942 ang.
67 709/108/67 List Wawrzyńca Czereszewskiego do Tytusa Filipowicza. 1942 - 1942 pol.
68 709/108/68 List Ambasadora RP w Waszyngtonie do Tytusa Filipowicza. 1942 - 1942 pol.
69 709/108/69 List Wacława Studnickiego do Tytusa Filipowicza 1942 - 1942 pol.
70 709/108/70 List Franka Sweaney do Tytusa Filipowicza. 1942 - 1942 ang.
71 709/108/71 List Towarzystwa Polskiego w Londynie do Tytusa Filipowicza. 1942 - 1942 pol.
72 709/108/72 Objęcie przez Tytusa Filipowicza stanowiska w firmie The Mongomeryshire Printings. 1946 - 1946 pol.
73 709/108/73 Udział Tytusa Filipowicza w odczytach i wykładach organizowanych przez Rotary of Enfield and League of Nations Union. 1943 - 1943 ang.
74 709/108/74 Listy Januarego Grzędzińskiego do Tytusa Filipowicza. 1945 - 1946 pol.
75 709/108/75 Komunikat Polskiej Agencji Prasowej przesłany Tytusowi Filipowiczowi o rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. 1946 - 1946 ang.
76 709/108/76 "Listy z Londynu", czasopismo emigracji polskiej. Egzemplarze przesłane Tytusowi Filipowiczowi. 1942 - 1946 pol.
77 709/108/77 Czasopismo emigracyjne "Fakty i dokumenty chwili" przesłane Tytusowi Filipowiczowi. 1942 - 1942 pol.
78 709/108/78 Broszura Alrksandra Hauke Nowaka "Na paryskim bruku" przesłana Tytusowi Filipowiczowi. 1943 - 1943 pol.
79 709/108/79 Biuletyn Związków Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej przesłany Tytusowi Filipowiczowi. 1946 - 1946 pol.
80 709/108/80 Notatki Stanisława Biegańskiego dotyczące zyciorysu Tytusa Filipowicza. 1950 - 1980 pol.
81 709/108/81 Fragment wspomnień nieznanego autora poświęconych Tytusowi Filipowiczowi. 1955 - 1955 pol.
82 709/108/82 Fragment wspomnień poświęconych Tytusowi Filipowiczowi autorstwa Stanisława Biegańskiego. 1960 - 1960 pol.
83 709/108/83 Artykuł S. Śmietany dotyczący Zjazdu Konkresu Polonii w Filadelfii. 1948 - 1948 pol.
84 709/108/84 Opracowanie Tytusa Komarnickiego "Zarys prawa narodów". 1949 - 1949 pol.
85 709/108/85 Materiały dotyczące działalności Polskiej Partii Socjalistycznej w Londynie. Biuletyny, odezwy, wiersze. 1941 - 1942 pol.
86 709/108/86 Uchwała Zespołu Piłsudczyków w Londynie. 1943 - 1943 pol.
87 709/108/87 Informacje dotyczące Tytusa Filipowicza z Archiwum Osobowego im. B. O. Jeżewskiego. 1953 - 1953 pol.
88 709/108/88 Broszura pt. "How Warsaw feel". 1944 - 1944 pol.
89 709/108/89 Memoriał Rządu RP na uchodźctwie w sprawie granicy z Niemcami. 1948 - 1948 pol., ang.
90 709/108/90 Opracowanie pt, "Poles in German Concentration Camp". 1943 - 1943 ang.
91 709/108/91 "Głos wolny sprawie publicznej poświęcony wydawany". Czasopismo Gromady Polskiej w Maghull, numery od 1 do 9. 1948 - 1949 pol.
92 709/108/92 Sprawy Polskie, nr 6, Londyn, listopad 1946. 1946 - 1946 pol.
93 709/108/93 Sprawy Polskie, nr 7, Londyn, listopad 1946. 1946 - 1946 pol.
94 709/108/94 Listy z Londynu Rok 1942. 1942 - 1942 pol.
95 709/108/95 Listy z Londynu Rok 1944. 1944 - 1944 pol.
96 709/108/96 Biuletyn Organizacyjny Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego z lat 1944-1945. 1944 - 1945 pol.