Kolekcja: Legiony 1914-1918
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiLegiony Polskie- polskie formacje wojskowe działające w latach 1914-1917 r. po stronie państw centralnych, podporządkowane organizacyjnie Naczelnej Komendzie armii austro- węgierskiej, politycznie i częściowo organizacyjnie Naczelnemu Komitetowi Narodowemu. Wywodziły się z oddziałów strzeleckich i innych polskich organizacji wojskowo-niepodległościowych. 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 0; metry bieżące: 0 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
osoby miejsca

Lista teczek
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1 709/22/1 ppłk. Kazimierz Kierkowski "Urywki z pamiętnika z lat 1915-1918" 1967 - 1967 pol.
2 709/22/2 płk. Jan Lewandowski "Relacje z okresu beliniackiego","Sokół konny we Lwowie", "Patrol z Uliny Małej", "Patrol na Końskie i Małogoszcz", "Bitwa pod Marcinkowicami" 1957 - 1957 pol.
3 709/22/3 płk Franciszek Demel "W 40-tą rocznicę śmierci płk. Lisa-Kuli" - maszynopis odczytu z audycji w BBC przez płk. Iranka-Osmeckiego 1959 - 1959 pol.
4 709/22/5 gen. Tadeusz Alf-Tarczyński "Legiony Polskie 1914-1918" pol.
5 709/22/7 "Niedziela w marszu " - msza święta Legionów 29.08. 1915 Maława Górna pol.
6 709/22/8 gen. Stanisław Skwarczyński - "W Oleandrach" 1954 - 1954 pol.
7 709/22/9 Z. Zawiszanka-Kiernowa "W Pogoni za swoim pułkiem" pol.
8 709/22/10 "Ludność Galicji Wschodniej wobec Legionów" - list legionisty 2 Brygady pol.
9 709/22/11 "Legiony w Galicji Wschodniej" - II Brygada Legionów w lutym 1915 pol.
10 709/22/12 "Marsz z Piotrkowa do Urzędowa" - lipiec 1915 pol.
11 709/22/13 Jan Bober "Wspomnienia z obozu jeńców w Szczypiornie" 1966 - 1966 pol.
12 709/22/14 Jan Tyszkiewicz "Wspomnienia z 1916" o mianowaniu Józefa Piłsudskiego Naczelnym Wodzem przez Radę Regencyjną 1951 - 1951 pol.
13 709/22/19 gen. Kordian Zamorski "Przysięga w 1 pułku piechoty legionów" - odmowa złożenia przysięgi pol.
14 709/22/20 list gen. Kordian Zamorski w sprawie wyprowadzenia z Oleandrów batalionu legionów 1932 - 1932 pol.
15 709/22/24 Rozkaz nr 77 dowódcy batalionu 5 p.p. Kordiana Zamorskiego z 6 sierpnia 1915 r. Żegnający żołnierzy 1915 - 1915 pol.
16 709/22/28 gen. Roman Władysław Szymański "I tak się zaczęło" 1964 - 1964 pol.
17 709/22/32 gen. Roman Górecki "Ze wspomnień" 1964 - 1964 pol.
18 709/22/33 gen. Zdzisław Przyjałksowski "Wspomnienia z zajęcia Kielc" 1964 - 1964 pol.
19 709/22/34 gen. Stanisław Skwarczyński "Realizator romantycznej wizji" 1964 - 1964 pol.
20 709/22/36 Aleksander Jerzy Narbut-Łuczyński - fragment z dziejów 1 kompanii 5 pułku piechoty Legionów 17.08 - 22.09. 1915 1916 - 1961 pol.
21 709/22/41 Wykaz osobowy i wypłat żołdu 2 pułku Legionów 4 baon za 31 grudnia 1914 r. 1915 - 1915 pol.
22 709/22/42 Raport napadu na Moskali na odcinek I Baonu przez por. Stefana Dąb-Biernackiego - 9 grudnia 1915 r. 1915 - 1915 pol.
23 709/22/48 Kazimierz Bańburski, Tomasz A. Żak "Wigilia w Łowczówku", Tanów 1985 1985 - 1985 pol.
24 709/22/52 Relacja z walk 7 kompanii 5 p.p. Legionów pod Koszyszczami jesienią 1915 r. - gen. L. Kmicic-Skrzyński, korespondencja z płk. Czesławem Kopańskim w sprawie 7 kompanii 1967 - 1975 pol.
25 709/22/54 Różne szkice sytuacyjne i mapki do wydawnictw: kampanii w Karpatach Wschodnich i Bukowinie 1914-1915, 1918 oraz na Wołyniu 1915-1916 pol.
26 709/22/57 Kopia listu J. Piłsudskiego do gen. Puchalskiego w dowództwie w sprawie przeniesienia oficerów I Brygady do innych brygad (Krzesin, 1 marzec 1916 r.) 1916 - 1916 pol.
27 709/22/58 Wskazówki co do budowy schronisk poza linią wroga - CiK Komenda II Korpusu pol.
28 709/22/60 Zwierzchności legionowe - referat dla przedstawicielstwa politycznego pol.
29 709/22/61 Doniesienie płk W. Sikorskiego - Pro memoria w sprawie wojska polskiego - kopia listu 1917 - 1917 pol.
30 709/22/63 Legitymacja strzelecka (Majewski Marian), Fragment książeczki legionowej 1913 - 1916 pol.
31 709/22/64 Dokumenty dotyczące Jakuba Hennefelda: list szefa Biura Prezydialnego NKN z 21 kwietnia 1916 r. w sprawie awansu Jakuba Hennefelda; upoważnienie od przewodniczącego NKN dla p. Hennefelda do robienia zakupów gwiazdkowych dla Legionów z 14 grudnia 1914 r. oraz w 1915 r.; upoważnienie od Komitetu Pań dla Jakuba Hennefelda do zorganizowania zbiórki gwiazdkowej - 15 grudnia 1914 r.; prośba z Komendy Legionów Polskich do p. Hennefelda z próśba o pomoc w zorganizowaniu szpitala dla żołnierzy w Kętach - 17 stycznia 1915 r.; pismo NKN Departamentu Wojskowego do Komendy Stacji Zbiorczej Legionów w Wiedniu o mianowaniu Jakuba Hennefelda sierżantem (1916); Pismo NKN do Komisariatu wiedeńskiego w sprawie przesłania srebrnej odznaki NKN dla p. Hennefelda (1915), prośba Naczelnego Komitetu Opieki nad byłymi Legionistami oraz wdowami i sierotami po poległych Legionistach w Wiedniu do p. Hennefelda o opiekę nad nowo otwartym schroniskiem 1914 - 1916 pol.
32 709/22/66 Broszura dotycząca pensji inwalidów - wyciąg z wojskowej ustawy o zaopatrzeniu oraz pouczenia 1915 - 1915 pol.
33 709/22/68 Instrukcja dla por. Składkowskiego z komendy 3 pułku I Brygady Legionów Polskich w sprawie planowanego ataku na pozycje rosyjskie 1915 - 1915 pol.
34 709/22/69 Regulamin wewnętrzny oddziału żeńskiego POW - Komenda I Okręgu pol.
35 709/22/71 Feliks Sikora "A było to 53 lat temu, Wspomnienia" z pobytu w Rosji po ewakuacji Warszawy w 1915 r. 1970 - 1970 pol.
36 709/22/72 Jakub Hoffman "Helena Radlińska - łącznik między legionistami na frocie włoskim o komendantem POW płk. Rydzem Śmigłym jesień 1917-luty 1918 pol.
37 709/22/73 Zarys biografii Edmunda Krysiaka "Sokoła" żołnierza POW i WP w latach 1915-1921, żołnierza ZWZ-AK, więzinia Gestapo i Mauthausen, oprac. Roman Peska 1988 - 1988 pol.
38 709/22/74 Bolesław Pietraszewski "Działalność POW KN3 w latach 1917-1919" pol.
39 709/22/77 Ignacy Daszyński - wyjątki z przemówienia z 23 sierpnia 1916 r. Odnośnie stosunku Austrii do Legionów i powstania państwa polskiego 1916 - 1916 pol.
40 709/22/78 Zniszczenie i odbudowa Polski tekst odczytu pol.
41 709/22/79 Projekt programu PPS z okresu I wojny światowej pol.
42 709/22/81 Poufna infomacja o przygotowaniu materiałów dla polskich przedstawicieli w przyszłym kongresie pokojowym pol.
43 709/22/82 Odezwa Tymczasowj Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych z grudnia 1912 r. 1912 - 1912 pol.
44 709/22/86 Relacja i przemówienie Władysława Wilczyńskiego z zaduszek 1968 roku w Krakowie z okazji 50-lecie odzyskania niepodległości 1968 - 1969 pol.
45 709/22/91 Książeczka legionowa - Stan służby - in blanco pol.
46 709/22/92 Legitymacja z Adjantury Generalnej dla Reicherta Bronisława do pełnienia służby bezpieczeństwa podczas podróży pociągiem Naczelnego Wodza - 19.12.1918 r. 1918 - 1918 pol.
47 709/22/93 Pismo Polskiej Organizacji Narodowej (Michała Sokolnickiego) w sprawie mianowania Mariana Głuchowskiego komisarzem powiatu częstochowskiego - 8 wrzesień 1914 r. 1914 - 1914 pol.
48 709/22/94 Pismo z K.u.K Militarstationskommando do komendy Legionów - Sandomierz 29 wrzesień 1915 r. 1915 - 1915 niem.
49 709/22/95 Karta służbowa Zygmunta Ojrzanowksiego wydana przez Naczelną Komendę POW; karta służbowa wydana przez Komendę Placu 3 Okręgu POW dla Witalisa Ojrzanowskiego wyjeżdżającego w celach służbowych - Siedlce 22.11.1918 r. 1918 - 1918 pol.
50 709/22/96 Przepustka dla Jana Drewnowskiego wydna przez Komendę Legionów - 30 marzec 1915 r. pol.
51 709/22/100 Dyplom przyznania odznaki pamiątkowej Więźnia Ideowego Franciszkowi Karkosze internowanemu w Szczypiornie i Łomży 1930 - 1930 pol.
52 709/22/102 Formularz in blanco dekalracji przynależności do Polksiej Organizacji Wolności - Okręg Krakowski 1922 - 1922 pol.
53 709/22/103 Broszura: "W drugą rocznicę bitwy pod Krzywopłotami", Olkusz 1916 1916 - 1916 pol.
54 709/22/104 Kopia fragmentu oficerskiej karty legitymacyjnej z I Pułku Ułanów Legionów Polskich 1916 - 1916 pol.
55 709/22/105 Kapral Wacław Budzyński: "Kaliskiej Panience" pol.
56 709/22/107 Skład osobowy Komitetu Organizacyjnego Obchodu 60- rocznicy Polskiego Czynu Zbrojnego 1974 - 1974 pol.
57 709/22/108 Kopia listy imiennej Pierwszej Kadrowej, zamieszczona w "Kurierze Literacko-Naukowym" 1934 - 1934 pol.
58 709/22/109 Kopia legitymacji (przepustki) dla Karola Słupeckiego, komendanta żandarmerii powiatu słupeckiego wydaba przez Komendę Obwodu 4 Okręgu POW 1918 - 1918 pol.
59 709/22/110 Program wystawy "Szlakiem bojów legionowych Komendanta" przygotowaną dla uczczeni pierwszej roczniy śmierci Józefa Piłsudskiego 1936 - 1936 pol.
60 709/22/111 "Dekada". Pismo żołnierza polskiego, nr 4 z 30 sierpnia 1917 r. 1917 - 1917 pol.
61 709/22/112 Rozkaz Komendanta 6 sierpnia 1914 wydawnictwo kolekcjonerskie - narysował i wyciął w linoleum Stanisław Piasecki 1933 - 1933 pol.
62 709/22/114 Wyciąg z opracownia rosyjskiego z 1940 r. dotyczącego I wojny światowej i walk Legionów - front karpacki i wołyński 1916 oraz fragment analizy odnośnie podziałów Polaków podczas I wojny 1945 - 1945 pol.
63 709/22/115 Kopia opracownia austriackiego poświęconego Legionom Polskim pol.
64 709/22/116 Kopia rozkazu dizennego nr 70 1 Pułku Ułanów I Brygady Legionów Polskich z 10 marca 1916 r. 1916 - 1916 pol.