Kolekcja: Prometeusz
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiRuch Prometejski - ruch polityczny i intelektualny w Europie w okresie międzywojennym (1921-1939) skierowany politycznie przeciwko ZSRR, mający na celu doprowadzenie do przemian niepodległościowych wewnątrz tego państwa, dokonanych przez narody, którym w latach 1918-1921 narzucono siłą system radziecki i w efekcie do rozsadzenia ZSRR na poszczególne państwa. Ruch prometejski koordynował i wspierał materialnie w latach 1921-1939 działania niektórych emigracyjnych rządów i organizacji niepodległościowych narodów podbitych przez Związek Radziecki. W Londynie w czasie wojny i po wojnie idee prometejskie były kontynuowane - Polska Grupa "Prometeusza". 
Zawartość kolekcjiDeklaracja ideowa Polskiej Grupy "Prometeusza", kopie dokumentów z 1940 r. z Instytutu Sikorskiego, opracowania Andrzeja Grzywacza i Marcina Kwietnia, fotografie działaczy prometejskich różnych narodowości. 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 12; metry bieżące: 0.03 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
osoby miejsca

Lista teczek
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1 709/148/1 Stosunek generała Antona Denikina do Polski. 1919 - 1919 pol.
2 709/148/2 Dzialalnosc prometejska ekspozytury Nr 2 oddzialu II sztabu glownego. 1947 - 1951 fr.
3 709/148/3 Fotografie czonków ruchu prometejskiego 1969 - 1969 pol.
4 709/148/4 Kopie materiałów dotyczących ruchu prometejskiego z Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego. pol.
5 709/148/5 Opracowania i korespondencja dotycząca ruchu prometejskiego. 1999 - 2000 pol.
6 709/148/6 The American Committee For Free Russia and the Right of Self-Determination of the Non Russian Nationalities of Soviet Union. 1948 - 1948 ang.
7 709/148/7 Prometheus. Osteuropaische probleme. 1949 - 1949 niem.
8 709/148/8 Ayas Ishaky, Idel-Oural 1933 - 1933 fr.
9 709/148/9 Prometejska Liga Karty Atlantyckiej, Biuletyn nr 2. 1949 - 1949 ros.
10 709/148/10 Fragment Biuletynu Polsko-Ukraińskiego nr. 8 (247), 20 luty 1938. 1938 - 1938 pol.
11 709/148/11 Economic and Military Strengh and Weakness of Russia and the Independence Movements in the U. S. S. R. 1950 - 1950 ang.
12 709/148/12 Bulletin Polonais, Istanbul, le 17 juliet 1945. 1945 - 1945 fr.