Kolekcja: Kolekcja akt Stefana Mayera
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiMayer Stefan (1895 - 1981) - w latach przedwojennych szef wywiadu w II Oddziale Sztabu Głównego w Polsce, m.in. nadzorował Biuro Szyfrów Oddziału II Sztabu Generalnego zajmujące się łamaniem niemieckiego szyfru maszynowego (Enigma). W latach 1941-1945 zajmował się szkoleniem polskich wywiadowców. 
Zawartość kolekcjiZawartość zespołu stanowią: Materiały biograficzne zawierające dzienniki codziennych czynności (sygn. 1 - 21); Prace twórcy spuścizny w których znajdują się wykłady, notatki, uwagi i recenzje książek (sygn. 22 - 88); Materiały twórcy zespołu, gdzie znajduja się akta dotyczące pracy Stefana Mayera w Oddziale II Sztabu Generalnego, Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia oraz korespondencja z Kołem murmańczyków (sygn. 89 - 111); Materiały o twórcy zespołu zawierające wspomnienia i relacje Stefana Mayera ze słuzby w Legionach oraz z Pobytu w Anglii (sygn. 112 - 114); Materiały obce zawierające między innymi depozyt mjr. Bilewicza i materiały dotyczące działalnosci podczas II wojny swiatowej siatki wywiadowczej F2 we Francji (sygn. 115 - 159). 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 0; metry bieżące: 0 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
osoby miejsca

Lista teczek
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1 709/100/1 Dziennik czynności Stefana Mayera, t. 1 1941 - 1941 pol.
2 709/100/2 Fragment dziennika czynności Stefana Mayera obejmujący okres od 19. 11. - 19. 12. 1941, t. 2 1941 - 1941 pol.
3 709/100/3 Fragment dziennika czynności Stefana Mayera obejmujący okres od 22. 11. 1941 - 30. 03. 1942, t. 3 1941 - 1942 pol.
4 709/100/4 Fragment dziennika z opisem czynności Stefana Mayera obejmujący okres od 28. 03. 1942 - 16. 11. 1942, t. 4 1942 - 1942 pol.
5 709/100/5 Dziennik czynności Stefana Mayera z informacjami o wykładach i pismach obejmujący okres od 14. 11. 1942 - 1. 06. 1943, t. 5 1942 - 1943 pol.
6 709/100/6 Dziennik czynności Stefana Mayera z informacjami o wykładach i pismach obejmujący okres od 14. 06. 1943 - 10. 02. 1944, t. 6 1943 - 1944 pol.
7 709/100/7 Dziennik czynności Stefana Mayera z informacjami o wykładach i pismach obejmujący okres od 11. 02. 1944 - 04. 08. 1944, t. 7 1944 - 1944 pol.
8 709/100/8 Dziennik czynności Stefana Mayera z informacjami o wykładach i pismach obejmujący okres od 18. 08. 1944 - 13. 03. 1945, t. 8 1944 - 1945 pol.
9 709/100/9 Dziennik czynności Stefana Mayera z informacjami o pismach obejmujący okres od 13. 03. 1945 - 11. 09. 1945, t. 9 1945 - 1945 pol.
10 709/100/10 Dziennik czynności Stefana Mayera z informacjami o pismach obejmujący okres od 14. 09. 1945 - 03. 01. 1946, t. 10. 1945 - 1946 pol.
11 709/100/11 Dziennik czynności Stefana Mayera z informacjami o pismach obejmujący okres od 02. 01. 1946 - 30. 05. 1946, t. 11. 1946 - 1946 pol.
12 709/100/12 Dziennik czynności Stefana Mayera z informacjami o pismach obejmujący okres od 01. 06. 1946 - 20. 09. 1946, t. 12. 1946 - 1946 pol.
13 709/100/14 Dziennik z opisem czynności Stefana Mayera obejmujące okres 1972, t. 14. 1972 - 1972 ang.
14 709/100/15 Dziennik czynności Stefana Mayera za okres 01. 10. 1977 - 31. 12. 1978, t. 15 1977 - 1978 ang.
15 709/100/16 Dziennik czynności Stefana Mayera za okres 01. 01. - 22. 08. 1979, t. 16 1979 - 1979 ang.
16 709/100/17 Dziennik czynności Stefana Mayera za okres 23. 08. 1979 - 20. 02. 1980, t. 17 1979 - 1980 ang.
17 709/100/18 Dziennik korespondencji Stefana Mayera, t. 1. 1941 - 1942 pol.
18 709/100/19 Dziennik korespondencji Stefana Mayera, t. 2. 1970 - 1978 pol.
19 709/100/20 Przebieg służby Stefana Mayera za okres 31. 12. 1939 - 17. 11. 1945 1939 - 1945 pol.
20 709/100/21 Nekrolog informujący o śmierci Stefana Mayera. 1981 - 1981 ang.
21 709/100/22 Notatki Stefana Mayera poświęcone zagadnieniom łączności I Kryptologii Oddziału Informacji. 1944 - 1944 pol.
22 709/100/23 Projekt regulaminu wewnętrznego kursu OWT. 1942 - 1942 pol.
23 709/100/24 Program szkoły oficerów wywiadu oraz postulaty dotyczące szkolenia oficerów wywiadu. 1942 - 1942 pol.
24 709/100/25 Notatki Stefana Mayera dotyczące wojennych przygotowań Niemiec. 1940 - 1940 pol.
25 709/100/26 Uwagi Stefana Mayera poświęcone analizie wywiadu niemieckiego oraz dotyczące potencjału militarnego państw biorących udział w wojnie, t. 1. 1945 - 1945 pol.
26 709/100/27 Uwagi Stefana Mayera poświęcone analizie wywiadu niemieckiego oraz dotyczące potencjału militarnego państw biorących udział w wojnie, t. 2. 1944 - 1944 pol.
27 709/100/28 Uwagi Stefana Mayera dotyczące kampanii bałkańskiej i analizy działań wojennych oraz potencjału militarnego państw biorących udział w wojnie, t. 3. 1941 - 1944 pol.
28 709/100/29 Notatki Stefana Mayera dotyczące zagadnień taktyki wojsk pancernych oraz artylerii. Analiza działań prowadzonych przez Rosjan i Niemców. 1941 - 1944 pol.
29 709/100/30 Spostrzeżenia i uwagi Stefana Mayera do pamfletu nr 3 dotyczącego zagadnień wywiadu obrony i bezpieczeństwa. 1944 - 1944 pol.
30 709/100/31 Wykład wstępny na kurs informacyjny dla dowódców z 4 Dywizji Pancernej. 1944 - 1944 pol.
31 709/100/32 Notatki Stefana Mayera dla kursu oficerów łączności. 1943 - 1944 pol.
32 709/100/33 Uwagi i spostrzeżenia Stefana Mayera do wykładu na temat technik wywiadu, t. 1. 1943 - 1943 pol.
33 709/100/34 Uwagi i spostrzeżenia Stefana Mayera do wykładu na temat technik wywiadu, t. 2. 1943 - 1944 pol.
34 709/100/35 Notatki do wykładu "Radiowa organizacja służby wywiadu obronnego". 1943 - 1944 pol.
35 709/100/36 Wykłady dotyczące celu i organizacji wywiadu oraz działalności ekspozytur polskiego wywiadu. pol.
36 709/100/37 Wykład dotyczący defektorów i ich miejsca w działaniach wywiadu. pol.
37 709/100/38 Wykład poświęcony motywom i stronie psychologicznej pracy agentów wywiadu oraz współpracowników. pol.
38 709/100/39 Wykład Stefana Mayera dotyczący wojny jako narzędzia służącego do prowadzenia polityki. Porównanie I wojny z II wojną światową. 1941 - 1941 pol.
39 709/100/40 Wykład Stefana Mayera dotyczący warunków prowadzenia wywiadu w konspiracji. 1942 - 1942 pol.
40 709/100/41 Uwagi dotyczące oceny oficerów wywiadu. 1942 - 1942 pol.
41 709/100/42 Uwagi Stefana Mayera dotyczące polskiego wywiadu i jego współpracy z polską służbą zagraniczną w ZSRR. pol.
42 709/100/43 Wykłady Stefana Mayera pt. „Rosja, marksizm i my”; "Nowości w artylerii w/g prasy amerykańskiej". 1953 - 1954 pol.
43 709/100/44 Uwagi Stefana Mayera na temat fałszywych oskarżeń o współpracę Polaków z wywiadem niemieckim. Sprawa oskarżeń Adama Doboszyńskiego i Michała Tyszkiewicza. pol.
44 709/100/45 Zbiór materiałów zgromadzonych przez Stanisława Mayera związanych z działalnością Romana Czerniawskiego. 1942 - 1969 pol., ang.
45 709/100/46 Materiały Stefana Mayera dotyczące sprawy majora Jana Henryka Żychonia. 1942 - 1974 pol., ang.
46 709/100/47 Uwagi i notatki Stefana Mayera dotyczące działalności Samsona Mikicińskiego i Henryka Kuttena. 1941 - 1971 pol.
47 709/100/48 Materiały zgromadzone przez Stefana Mayera w sprawie zabójstwa żandarma Franciszka Koryzmy z ochrony Józefa Piłsudskiego. 1969 - 1969 pol.
48 709/100/49 Notatki Stefana Mayera dotyczące P.O.W. i początków polskiej służby wywiadowczej. 1975 - 1975 pol.
49 709/100/51 Relacja z zamachu na Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. 1926 - 1926 pol.
50 709/100/53 Materiały Stefana Mayera dotyczące szczegółów złamania niemieckiej „Enigmy” wraz z pracą ppłk. dypl. inż. Tadeusza Lisickiego „Historia i metody rozwiązania niemieckiego szyfru maszynowego „Enigma”. 1975 - 1975 pol., ang, niem.
51 709/100/56 Komentarz i uwagi Stefana Mayera do opracowania płk. Edmunda Charaszkiewicza do planowej publikacji w „Niepodległość” nr. 12. 1973 - 1973 pol.
52 709/100/69 Uwagi i spostrzeżenia Stefana Mayera dotyczące książki Władysława Kozaczuka, Bitwa o tajemnice. Służby wywiadowcze Polski i Rzeszy Niemieckiej 1922 – 1939. 1967 - 1967 pol., ang.
53 709/100/89 Protokół z objęcia kasy Referatu z II Oddziału Sztabu Głównego, wyciąg z listy wojennej rzutu krajowego Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza. Sprawy rozliczeń i likwidacji placówek Oddziału II Sztabu Generalnego we Francji oraz działalności rotmistrza Michała Balińskiego. 1939 - 1940 pol.
54 709/100/91 Materiały dotyczące działalności Stefana Mayera w obozie oficerów na wyspie Bute. Sprawy kontaktów obywateli polskich z niemieckim wywiadem. 1940 - 1941 pol.
55 709/100/95 List Zygmunta Godynia do Stefana Mayera po zakończonym kursie oficerów wywiadu. 1943 - 1943 pol.
56 709/100/96 Notatka Jana Karczewskiego na temat propagandy bojowej przedstawiona Stefanowi Mayerowi do zaopiniowania. 1943 - 1943 pol.
57 709/100/97 Materiały dotyczące organizacji i funkcjonowania polskiej służby wywiadowczej, szkoły oficerów wywiadu. Dezyderaty i prace przedstawione Stanisławowi Mayerowi. 1941 - 1941 pol.
58 709/100/98 Instrukcja Służby Obserwacyjnej. 1941 - 1941 pol.
59 709/100/99 Odpis pismo M. Kokorniaka do Szefa Ekspozytury „AFR” w sprawie machinacji finansowych oficerów polskich z placówki w Portugalii. 1944 - 1944 pol.
60 709/100/100 Materiały dotyczące Polskiego Korpusu Przysposobienia i rozmieszczenia. Sprawy związane z likwidacją Oficerskiego Kursu Doskonalenia Administracji Wojskowej, sprzedażą sprzętu i materiałów oraz likwidacją Komisji Dokumentacyjnej. 1947 - 1947 pol.
61 709/100/101 Sprawa skryptów i archiwariusza pozostałych po Szkole Oficerów Wywiadu. 1947 - 1948 pol.
62 709/100/102 Zbiór materiałów dotyczących Leona Kozłowskiego. 1950 - 1970 pol.
63 709/100/103 Materiały Jana Bociańskiego dotyczące Iwana Wisłockiego oraz stosunków i sytuacji na rosyjskim Dalekim Wschodzie podczas wojny domowej. 1920 - 1971 pol.
64 709/100/104 Korespondencja i materiały dotyczące kontaktów i obchodów rocznic byłych żołnierzy polskich formacji zbrojnych walczących w latach 1918-1919 przeciwko bolszewikom na północy Rosji,
t. 1.
1968 - 1974 pol.
65 709/100/105 Korespondencja i materiały dotyczące powstania polskich oddziałów i ich działalności na północy Rosji w latach 1918 – 1919, t. 2. 1968 - 1972 pol, ang, fr.
66 709/100/106 Korespondencja i relacje dotyczące działalności polskich formacji zbrojnych działających na północy Rosji w latach 1918 – 1919,
t. 3.
1968 - 1972 pol, ang, fr.
67 709/100/108 Wiersz Eugeniusza Małaczewskiego, t. 5. pol.
68 709/100/109 Eugeniusz Małaczewski, Dzieje Baśki Murmańskiej, cz. I. 1947 - 1947 pol.
69 709/100/110 Eugeniusz Małaczewski, Dzieje Baśki Murmańskiej, cz. II. 1947 - 1947 pol.
70 709/100/111 Eugeniusz Małaczewski, Blokhauz pod syreną,
t. 8.
1947 - 1947 pol.
71 709/100/112 Wspomnienia Stefana Mayera z 1917 roku. 1965 - 1965 pol.
72 709/100/113 Relacja Stefana Mayera poświęcona szkoleniu oficerów wywiadu w Anglii do służby w kraju. pol.
73 709/100/114 Wspomnienia Stefana Mayera poświęcone polskiemu wywiadowi pomiędzy I a II wojną światową. pol.
74 709/100/115 Informacja z referatu prasowego Polskich Sił Zbrojnych dotycząca aresztowań byłych żołnierzy i oficerów przebywających w Polsce. 1946 - 1946 pol.
75 709/100/116 Depozyt mjr. Billewicza. Sprawy dotyczące wywiadu prowadzonego z Węgier na teren południowo – wschodniej Polski. Zeznania, oświadczenia i relacje. 1939 - 1941 pol.
76 709/100/117 Działalność polskiej siatki wywiadowczej we Francji. Sprawozdanie z placówki „Walenty” w sieci ekspozytury „F”., t. 1. 1942 - 1942 pol.
77 709/100/120 Działalność polskiej siatki wywiadowczej we Francji. Sprawa wyjaśnień Leona Śliwińskiego dotycząca pracy „Le Resau F2” opublikowanej w 1952 roku., t. 4. 1952 - 1975 pol, ang, fr.
78 709/100/123 Działalność polskiej siatki wywiadowczej we Francji. Materiały poświęcone działalności Tadeusza Jekiela, t. 7. 1978 - 1978 fr.
79 709/100/128 Działalność polskiej siatki wywiadowczej we Francji. Le services de renseignements polonais pendant la duxime guerre mondiale., t. 12. 1984 - 1984 fr.
80 709/100/133 Protokoły z posiedzeń Komisji Likwidacyjnej powołanej w związku z zakończeniem pracy wywiadowczej na terenie Francji. 1945 - 1945 pol.
81 709/100/135 Poufne memorandum pułkownika Kurta von Schleichera. 1928 - 1928 ang.
82 709/100/140 Opracowanie dotyczące propagandy niemieckiej autorstwa Adama z Jarosławia. pol.
83 709/100/141 Materiały Richarda Woytaka dotyczące polityki polskiej w okresie polskiej w latach trzydziestych i działań wywiadu polskiego podczas II wojny światowej. 1976 - 1978 pol., ang.
84 709/100/152 Borys Szaposznikow, Mózg armii, część I. Wprowadzenie, rozdziały 3, 5, 12, 16 i epilog. 1927 - 1927 ros.
85 709/100/153 Borys Szaposznikow, Mózg armii, część II. 1929 - 1929 ros.