Jak szukać

Zakres wyszukiwania


Wyszukiwarka szuka WYŁĄCZNIE po danych zawartych w opisie DOKUMENTÓW. Wyszukiwarka spisów inwentarza jest dostępna na stronie http://www.ndap.gov.pl/pl/bazy-danych.html


Tekst

Można użyć dowolnego fragmentu tekstu, również osób i miejsc. Jeśli liczba wyników jest zbyt duża, można zawęzić poszukiwanie określając dodatkowe kryteria dat, miejsc, typów itp.

Daty

Format wpisywanych dat: rrrr-mm-dd, na przykład 1932-06-27.
  • Wyszukiwanie według dat obejmuje zarówno daty powstania dokumentu jak i  daty wymienione w dokumencie.
  • Wpisanie tylko daty początkowej spowoduje wyszukanie wszystkich dokumentów począwszy od tej daty. Wpisanie tylko daty końcowej spowoduje wyszukanie wszystkich dokumentów do tej daty włącznie.
  • Wpisanie samego roku, np. 1920 spowoduje wyszukanie wszystkich dokumentów od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
  • Wpisanie roku i miesiąca, np. 1920-11, spowoduje wyszukanie wszystkich dokumentów od 1 listopada do 30 listopada 1920 roku.

Osoby i miejsca

Można wybrać osobę lub miejsce z listy. Wyszukiwane są osoby zarówno te wymienione w dokumentach, jak i autorzy dokumentów. Spisy osób i miejsc mogą zawierać warianty.