Darowizny

Działający od siedemdziesięciu lat Instytut Piłsudskiego w Londynie potrzebuje funduszy na kontynuowanie swojej misji. Bez wsparcia finansowego placówka może zniknąć z polonijnej mapy Londynu, wraz z bezcennymi zbiorami. Każde wsparcie pomoże w uratowaniu placówki i umożliwi dalszą działalność na rzecz kultywowania pamięci historycznej wśród Polaków i Brytyjczyków, polskiej emigracji i przyszłych pokoleń.Darowizny prosimy przekazywać na konto:

  • Jozef Pilsudski Institute of Research,
    Sort code: 20-35-90
    Acc No: 00540803
    SWIFTBIC: BUKBGB22
    IBAN: GB34 BUKB 2035 90005408 03


  • lub za pośrednictwem portalu:  GoFundMe

Dziękujemy!