Teczka: 709/1/3
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaJózef Piłsudski
Tytuł teczkiKorespondencja Marszałka
Opis teczki1916 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Daty 1916 - 1921
Wyszukaj w teczce
Osoba:
Miejsce:
Typ:
Język:
Fragment tekstu:
Data początkowa:
Data końcowa:
Dokumenty w teczce 709/1/3
Lp. Tytuł Strona pocz. Strona konc.
1 List J. Piłsudskiego do podporucznika Armaka. 1 2
2 Bruliony listów J. Piłsudskiego do gen. Beselera. 3 15
3 List J. Piłsudskiego do Ministra Skarbu Gabriela Czechowicza. 16 17
4 List J. Piłsudskiego do Kazimierza Dłuskiego, przewodniczącego Misji Polskiej w Paryżu. 18 22
5 Listy J. Piłsudskiego do R. Dmowskiego, przewodniczącego Komitetu Narodowego w Paryżu. 23 32
6 List J. Piłsudskiego do gen. Gołogórskiego. 33 33
7 List Tadeusza Piskora do szefa Sztabu gen. J. Hallera. 34 36
8 List J. Piłsudskiego do gen. Iwaszkiewicza. 37 39
9 List J. Piłsudskiego do gen. Iwaszkiewicza. 40 41
10 List J. Piłsudskiego do Witolda Jodki. 43 43
11 Listy J. Piłsudskiego do T. Kasprzyckiego. 44 49
12 List J. Piłsudskiego do gen. Listowskiego. 50 52
13 List J. Piłsudskiego do Jerzego Osmołowskiego, Komisarza Generalnego w Wilnie. 53 57
14 Depesza J. Piłsudskiego do prezydenta I. Paderewskiego. 58 58
15 List J. Piłsudskiego do prezydenta I. Paderewskiego. 59 65
16 List J. Piłsudskiego do gen. Puchalskiego. 66 69
17 List płk. Piskora do gen. Raszewskiego. 70 73
18 List J. Piłsudskiego do Władysława Raczkiewicza. 74 74
19 Listy J. Piłsudskiego do gen. J. Romera. 75 82
20 List J. Piłsudskiego do płk. S. Rotarskiego. 83 85
21 List J. Piłsudskiego do płk. Rydza - Śmigłego. 86 87
22 List J. Piłsudskiego do gen. Rydza - Śmigłego. 88 90
23 List J. Pisudskiego do W. Sikorskiego, dowódcy 9 Dywizji Piechoty. 91 92
24 List W. Sikorskiego do Naczelnego Dowództwa. 93 95
25 Raport W. Sikorskiego do Naczelnego Wodza. 96 97
26 List W. Sikorskiego do Dowództwa Frontu Litewsko - Białoruskiego. 98 101
27 List J. Piłsudskiego do S. Szeptyckiego. 102 104
28 Projekt J. Piłsudskiego dotyczący norm regulujacych pracę inspektorów armii. 105 108